Våra standardkontrakt, inklusive ABK, är framförhandlade tillsammans med viktiga aktörer i samhällsbyggnadsbranschen. De är värda att stå upp för.

Inom BKK, Byggandets kontraktskommitté, samlas de kontraktsfrågor som är gemensamma för bygg- och samhällsbyggnadssektorn. Både byggherrar, entreprenörer och konsulterna är representerade. Och de produkter som BKK har genererat, exempelvis AB, ABT och ABK, har varit mycket gynnsamma för produktivitet och effektivitet i byggsektorn.

Just nu pågår en nödvändig modernisering av AB och ABT, vilket förhoppningsvis leder till nya kontrakt om något drygt år.

Men oavsett diskussionen i BKK och eventuella behov av modernisering även av ABK, så är det viktigt för alla parter att stå upp för de kontrakt som just nu finns och används.

Visst finns det titt som tätt behov av att göra justeringar och kanske avsteg från kontrakten. Men grunden i kontrakten bygger på en avvägning av många olika intressen. Det är något som vi alla behöver stå upp för.

Alla avsteg leder med nödvändighet till ökad komplexitet, ökade transaktionskostnader och minskad effektivitet. Om sådana avsteg blir systematiska blir även konsekvenserna systematiskt sämre. Det är verkligen ingen önskvärd utveckling.

Magnus Höij
vd, Svenska Teknik&Designföretagen