När 2017 summeras kan vi blicka tillbaka på ett urstarkt år och en urstark bransch.

Behovet av planering, design och projektering har aldrig varit större. Behovet av ingenjörs- och arkitektkunnande är större än någonsin.

Det är självfallet ett tecken på att ni sköter era kort och era uppdrag mycket väl. Förtroendet för branschens medlemmars förmåga är mycket stort och fortsätter att öka. Ni behövs inte bara för traditionella uppdrag, utan även allt oftare i nya, kreativa projekt.

Men detta högtryck och denna intensiva marknad har flera konsekvenser.

En är den ständiga bristen på ingenjörer och arkitekter, som jag vet att många medlemsföretag brottas intensivt med. Det kommer att krävas fler utbildningsplatser på svenska högskolor för att möta det behov som både våra medlemmar och andra har.

En annan är formerna för upphandling, både offentlig och privat. Kreativiteten hos upphandlande myndigheter och andra köpare kring upplägg, avsteg och avtalsformer är stor, vilket tyvärr ofta bottnar i bristande kunskap och förståelse för de tjänster som vår bransch levererar. Vi har ett stort och gemensamt uppdrag i att utbilda köpare i de regelverk som finns och bakgrunden till deras utformning.

Dessa frågor, och flera andra, har vi jobbat med under året. I många fall bedömer jag att vi också gjort viktiga framsteg i arbetet.

Branschen har alltså varit stark 2017 och allt talar för att den kommer att vara lika stark eller starkare 2018. Behovet av infrastruktur, samhällsbyggande, digitalisering och utveckling bara ökar.

Men det gör att vårt arbete på branschkansliet också kommer att öka i betydelse.

För oss kommer 2018 att bli minst lika spännande som 2017, inte minst kopplat till valet i september.

Räkna med att vi kommer att stå på barrikaderna minst lika mycket nästa år som i år.

Magnus Höij
vd, Svenska Teknik&Designföretagen