Just nu är det intensiva dagar för landets många arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Många kollektivavtal och lönenivåer ska sättas på plats när avtalstiderna löper ut, vilket för många sker de kommande månaderna.

Kollektivavtalen på STD-företagens område är utformade för att ta största hänsyn till branschens arbetssätt och förutsättningar. Närheten till vardagen, till projekten och till arbetsplatsens unika krav är avgörande för om både företag och medarbetare tycker att kollektivavtalen är attraktiva.

Om avtalens ramar sätts för långt från vardagen och utan kunskap om branschens utveckling är risken stor att både företag och enskilda individer väljer andra lösningar.

Detta gäller förvisso hela näringslivet, men givetvis även oss.

Det är därför så viktigt för STD-företagen att vi samlat branschkansliets arbete tillsammans med arbetsgivarfrågorna. Det är först när dessa två världar samspelar och stärker varandra som vi verkligen kan formulera kollektivavtal och ge en rådgivning som hjälper företag och medarbetarna till kloka lösningar för framtiden.

Den förändring och utveckling som vår bransch genomgår, drivet av bland annat digitalisering, konsolidering och globalisering, måste givetvis även tas med in i förhandlingsrummet när vi nu sätter oss med våra motparter för att säkerställa att branschen fortsätter att utvecklas och fortsätter att vara attraktiv för våra medarbetare att jobba i.

De kommande veckorna kommer att bli viktiga för dig som medlem i STD-företagen, i synnerhet i de frågor som rör avtalsrörelsen.

Håll utkik. Mer info kommer!

Magnus Höij
vd Svenska Teknik&Designföretagen