Vi deltar i utvecklingsarbetet

STD-företagen har under flera år fört dialog med Trafikverket. Detta främst via Temagrupp Anläggning. Vi träffas regelbundet för att informera och följa arbetets fortsatta utveckling. Utöver det finns även en mindre strategisk grupp med projektchefer och inköpsdirektören där frågorna är av mer långsiktig karaktär.

Trafikverket har använt STD-företagen som instans för att stämma av alla nya förfaringssätt. Vi har diskuterat indexuppräkningen, förfrågningsunderlag, avtalsvillkor, fastpris och samverkan med entreprenörerna. Vi har lämnat synpunkter på det mesta. Fortfarande är vi inte helt överens om alla tillvägagångssätt, men vi genomför successivt utvärderingar och justerar.

Om du har synpunkter på något vad gäller Trafikverkets förnyelsearbete – kontakta temagruppens ordförande Johan Dozzi, Sweco, eller Lena Wästfelt på STD-företagens kansli.

Medlemmar i temagrupp Anläggning

Johan Dozzi, Sweco Infrastructure, ordförande
Mats Andersson, Atkins Global
Sten-Åke Torefeldt, ELU Konsult
Torbjörn Spetz, COWI
Håkan Sandstedt, Ramböll Sverige
Tomas Hård, Structor
Birgitta Olofsson, Tyréns
Eskil Sellgren, WSP Sverige
Björn Östlund, ÅF Consult