Välkommen till InfraNytt

Detta är ett nytt nyhetsbrev om infrastruktur. Det innehåller nyheter och aktuell debatt kring svensk infrastruktur. STD-företagen är utgivare och du får det för att vi tror att det är relevant för dig i ditt arbete. Vi ser gärna att du skickar det vidare till andra som också kan ha nytta av brevet.

Infrastrukturen skapar förutsättningar för samhällets utveckling och rörelser. På STD-företagen jobbar vi med att påverka politiker, beslutsfattare och större beställare bland annat när det gäller infrastruktur. Vårt mål är att den svenska regeringen ska ha en effektiv satsning på infrastrukturen och att Trafikverket har tidiga planer för kommande projekt och genomföranden som följer en jämn nivå över tiden. Våra medlemsföretag ska uppfattas av politiker och beställare som viktiga aktörer och strategiska partners i den utvecklingen.

Lena Wästfelt
vd, Svenska Teknik&Designföretagen