Trafikverkets nya beställarroll

Trafikverket (TRV) är med över 2800 byggprojekt, som pågår eller planeras, Sveriges största byggherre inom infrastruktur. TRV fortsätter sitt inledda förändringsarbete med målet att renodla beställarrollen och öka produktiviteten. Avsikten är att sänka samhällskostnaden med 30 % mot nuvarande nivåer.

Förändringsarbetet innehåller en rad olika åtgärder med tydliga mål och som kommer att  förändra bland annat sättet att handla upp teknikkonsulter. Målet att andelen totalentreprenader och konsultupphandlingar till fast pris ska öka. Trafikverkets mål är att 30 % av de projekt som handlas upp i år ska vara totalentreprenader, en siffra som successivt ska öka för att 2018 uppgå till 50 %. Fastprisupphandling av konsult ska landa på 20 % i år och sedan öka till 40 % 2018.

”- För oss är det här mycket konkret. Vi har en nationell plan fram till år 2025 för infrastrukturen och om vi ser till hur prisutvecklingen ser ut kommer vi behöva en årlig produktivitetsförbättring på 2-3 % för att kunna genomföra allt som finns med i planen. Det måste vi jobba med gemensamt i branschen för att uppnå”, säger Gunnar Malm, generaldirektör för Trafikverket, under sin inledning till Anläggningsforum 2013.

Trafikverkets långsiktiga löfte till politiker, medborgare och näringsliv är att detta ska ge mer väg och järnväg för pengarna – ca 1 miljard kronor per år under 11 år, enligt deras egna beräkningar.