De ca 1600 arkitektföretagen i Sverige har sammanlagt omkring 6100 anställda och omsätter 6,7 mdr kr. Den genomsnittliga vinstmarginalen är 8,7 % (2010/11).

Orderläget för arkitektföretagen försämrades under våren, mycket beroende på det inbromsande bostadsbyggandet. Även uppdragen avseende övriga lokaler har minskat, åtminstone för kontorslokaler och inom handeln. För uppdrag inom upplevelseindustrin (hotell, konserthus, teater) är uppdrags-volymen mer eller mindre oförändrad sedan i januari. Uppdragen från offentliga beställare fortsätter dock att öka, och det gäller framförallt vårdlokaler och sjukhus.

Läs hela rapporten >>