Jag är sedan januari 2014 ny branschutvecklare för arkitekterna hos STD-företagen. Under 23 år har jag drivit ett mindre arkitektföretag, som sedan ett år tillbaka blivit en del av ett större teknikkonsultföretag. I och med att samverkans- och upphandlingsfrågor spelar en så stor roll idag för konsultföretagens överlevnad, så anar jag en trend där de mindre företagen för en tuffare och tuffare kamp för sin överlevnad. Man behöver ha muskler helt enkelt! Att se villkoren utifrån branschorganisationens perspektiv är en ögonöppnare.

Vi har kommit en bit in i 2014, och det händer en hel del på branschfronten för arkitekterna. Vi har bl a fått nya upphandlingsdirektiv, forsknings- och innovationsinitiativ tas i olika sammanhang, och det pågår en diskussion om nya och utvidgade roller för arkitekter i framtida projekt, som har sin grund i de förändrade förutsättningarna för samhällsbyggandet.

Vill du ha kontakt med oss i arkitekturfrågor? Mejla maria.grunditz@std.se

Maria Grunditz
Svenska Teknik&Designföretagen.