Under några dagar i mars genomför arkitektstudenterna i Sverige, vid respektive utbildningsort, sina arbetsmarknadsdagar. Dagarna genomförs under den gemensamma beteckningen Arkipelago. I år var det fjärde året som Arkipelago genomfördes.

Syftet med Arkipelago är att knyta band och kontakter mellan studenter, utbildningarna och företagen.

STD-företagens bidrag till dagarna var en föreläsningsserie om fyra föreläsningar kring arkitektrollen, som genomfördes på KTH .

Podcast "Att vara arkitekt..."

I samband med arbetsmarknadsdagarna tog STD-företagen i samarbete med Arkipelago fram en Podcast som beskriver arkitektens roll i vardagen med rubriken "Att vara arkitekt…". Podcasten reflekterar över både stort och smått i arkitektens mångsidiga yrkesvardag i jakt på svaret på den ultimata frågan: "Vad innebär arkitektens roll?"

Podcasten syftar till att förbereda studenterna för verklighet som de en gång ska ut till.

Medverkar i samtliga avsnitt gör Linda Thiel, Yves Chantereau, Soon Hammarström och Thomas Eriksson. Gå in på http://attvaraarkitekt.se och lyssna.