Ett medlemskap i Svenska Teknik&Designföretagen (STD-företagen) ger dig som företagare många fördelar.

BildBliMedlemsPuff.jpgVi bevakar och påverkar branschens villkor och förutsättningar

Vårt uppdrag är att ligga i framkant vad gäller branschens utveckling, påverkan på politiker och andra beslutsfattare. Vi informerar, debatterar och skapar dialog kring viktiga problemställningar parallellt som vi gör omvärldspaning och sprider kunskap så att företagen kan hänga med i utvecklingen. Vi är medlemsföretagens språkrör och driver frågor på ett övergripande plan som gagnar alla. Läs mer om vårt påverkansarbete.

Ett medlemskap i Svenska Teknik&Designföretagen innebär också att man ansluter sig till Almega, tjänsteföretagens organisation. Almega sköter allt som har med arbetsgivarfrågor att göra – träffa avtal, ge stöd i förhandlingar och allmän service kring avtal och lagar. Ett medlemskap i Almega innebär också ett medlemskap i Svenskt Näringsliv, den organisation som svarar för företagens frågor övergripande. De driver alla slags påverkansfrågor som har väsentlig betydelse för att Sverige ska behålla och utveckla ett gott företagsklimat.

Medlemsförmåner

Detta får du som medlem:

 • Rådgivning i arbetsgivar- och avtalsfrågor via Almegas jour eller regionala kontaktpersoner
 • Rådgivning av specialister inom t ex arbetsrätt, arbetsmiljö, jämställdhet och lönebildning
 • Juridisk hjälp vid arbetsrättsliga tvister
 • Biträde vid förhandlingar med fackliga organisationer
 • Tillgång till Svenska Teknik&Designföretagens och Almegas utbud av utbildning
 • Alltid senaste informationen om aktuella arbetsgivarfrågor
 • Marknadsbevakning och statistik i form av Branschöversikten och Investeringssignalen
 • Nyhetsbrevet Medlemsnytt med nyheter, bransch- och medlemsinformation
 • Inbjudningar till seminarier, utbildningar och möten kring aktuella branschfrågor
 • Tillgång till rådgivning i försäkringsfrågor som berör dina medarbetare
 • Tillgång till försäkringar i Svenska Teknik&Designföretagens och Almegas försäkringsutbud, t.ex. konsultansvarsförsäkring och sjukvårdsförsäkring
 • Möjlighet att påverka och vara uppdaterad kring näringspolitiska frågor i branschen som berör ert företag
 • Tillgång till nätverk inom bl.a. områdena anläggning, arkitekter, industrikonsulter, fordonskonsulter, installationskonsulter, byggkonstruktion, projektledare, energi och miljö, sustainability och Young Professionals.
 • Juridisk rådgivning kring offentlig upphandling och affärsavtal: STD-företagens medlemsföretag har som medlemsförmån 20 minuters kostnadsfri juridisk rådgivning per telefon hos Advokatfirman Foyen. Om du vill använda dig av medlemsförmånen vänligen kontakta Pernilla Samuelsson, jurist hos Advokatfirman Foyen,  tel 08-506 184 22/0708-55 68 89, epost pernilla.samuelsson@foyen.se.