Svenska Teknik&Designföretagen (STD-företagen) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges arkitekt- och teknikkonsultföretag inom bygg- och industrisektorn.

Svenska Teknik&Designföretagen ingår i Almega Tjänsteförbunden. Almega är Sveriges ledande organisation för tjänstesektorn och är i sin tur medlem i Svenskt Näringsliv.
Almega_avs_Apsis.jpg      SN logga
Bli medlem
Information om hur man blir medlem finns på sidan Bli medlem i STD-företagen. Där finns en beskrivning av vårt uppdrag, frågor vi driver och den service vi erbjuder våra medlemsföretag.

Läs mer om STD-företagen

Vår vision och vårt uppdrag