Workshop om standardiseringsinsatser

För att åstadkomma ett obrutet informationsflöde inom planering, byggande och förvaltning behövs standarder, inte minst för BIM, GIS och utbytet mellan dem. Därför är standardiseringen ett fokusområde inom Smart Built Environment.

Men vilken standardisering är mest angelägen? Och vad krävs för att standarder ska slå igenom i branschen? Vad bör vi göra i Sverige, och hur ansluter vi till internationella satsningar? Workshopen ger tillfälle att ge dina synpunkter och att diskutera med branschkolleger om gemensamma frågor och målsättningar. Resultatet av workshopen blir underlag för att formera delprojekten – allas deltagande är avgörande för de kommande tre årens utveckling!

Läs mer och anmäl dig här (extern webbsida) senast den 11 mars.