Uppstartsmöte: Teknikkonsultrådet

STD-företagens Teknikkonsultråd har sitt första möte.

Från och med januari 2016 jobbar STD-företagen i ett antal nya råd och arbetsgrupper för att stärka konsultbranschens röst i angelägna frågor. Målsättningen är att samla kraften från både arkitekter, teknik- och industrikonsulter i gemensamma utmaningar. Dessa grupper ersätter tidigare expertgrupper.

Läs mer om Teknikkonsultrådet och övriga arbetsgrupper och råd inom STD-företagen.

I råden sitter representanter från STD-företagens medlemsföretag. Kontakta Eskil Sellgren, eskil.sellgren@gmail.com, om du är intresserad att delta i Teknikkonsultrådet.