Uppstart: Uppdragsledarutbildning i Stockholm vt 2013

Utbildningen ger grundläggande kunskaper inom områdena ledarskap, bygglagstiftning, avtal och juridik, beställarens förväntningar på konsulten, kvalitets- och miljöledning i uppdrag, arbetsmiljöledning, energi och miljöklassificering av byggnader samt affärsorienterat kunskapsföretag.

Läs mer >>