Uppnår vi rätt nivå på brandskyddet i våra byggnader?

STD-företagen Region Kalmar bjuder in till frukostmöte.

Frank Graveus som ansvarar för Swecos avdelning Brand&Riskteknik kommer och pratar om hur rätt nivå på brandskydd kan uppnås och vilka utmaningar som finns i samhället kopplat till olika myndighetskrav och regelverk, som tyvärr inte alltid pekar på samma nivå.

Tid: 5 maj, kl 08:00 - 09:30, frukost från 7:30
Plats: Brofästet, Gröndalsvägen 19, Kalmar

Seminariet är kostnadsfritt.

AnmalDigHar.JPG

Anmäl dig senast den 28 april.

Välkommen!