Upphandling av teknikkonsulttjänser i Norrbotten

Vill du vara med och påverka hur arkitekt- och teknikkonsulttjänster upphandlas i Norrbotten?

STD-företagen Region Norrbotten inbjuder medlemsföretag att delta en eftermiddag i diskussion om upphandling av konsulttjänster.

STD-företagens vd Lena Wästfelt informerar om den nyligen utgivna boken "Att upphandla arkitekt- och teknikkonsulttjänster", som är en handledning för offentliga upphandlare. Boken är framtagen i samarbete mellan STD-företagen, Sveriges Arkitekter och BKK (Byggandets Kontraktskommitté).

Eftermiddagen avslutas med mindre gruppsamtal och en öppen dialog om hur upphandling av konsulttjänster fungerar i Norrbotten; goda och mindre goda exempel - hur ser vi som bransch att det borde fungera?Hjälpmedel, osv.

Agenda

11:30 - 12: 30   Lunch

12:30 - 14:00    Inledning
                            Att upphandla arkitekt- och teknikkonsulttjänster - 
                            information från STD-företagen centralt

14:00 - 14:15  Fika

14:15 - 16:00   Rundabordssamtal och öppen dialog - Klaga
                           eller vara konstruktiv

Seminariet är kostnadsfritt.

VÄLKOMMEN!