Anmälan Upphandlingsseminarium

Göteborg den 19 oktober 2012, kl 12 - 17 (lunch kl 12 - 13)

* = obligatoriska fält

Jag önskar lunch (kl 12 - 13, ingår i konferensavgiften)*