Att utveckla en stad, region, genom upphandlingar med god kvalitet

Seminarium den 19 oktober kl 12 - 17, i Göteborg.

STD-företagen inbjuder till seminarium om offentlig upphandling av arkitekt- och teknikkonsulttjänster. Seminariet vänder sig till offentliga upphandlare samt leverantörer som representerar arkitekt- och teknik-konsultföretag.

Medverkar gör inbjudna talare från region väst - se program nedan. Behov, tillvägagångssätt och förslag till ett mer effektivt och resultatgivande upphandlingsförfarande, för de som delar ansvaret att utveckla stadens och regionens fysiska förutsättningar, kommer att diskuteras. Allt för att skapa rätt miljö för medborgarna och få ut rätt resultat av skattemedlen.

Ett samarbete som resulterat i skriften ”Att upphandla arkitekt- och teknikkonsulttjänster – en handledning för offentliga upphandlare”.

Skriften är framtagen i samarbete mellan STD-företagen, Sveriges Arkitekter och BKK (Byggandets Kontraktskommitté). I BKK ingår SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Boken är utgångspunkt för dagen och för en dialog kring kvalitet, ramavtal, tilldelningskriterier, referenstagning, osv. Den redovisar en rad frågeställningar där både köpare och utförare har en gemensam syn på hur upphandling av dessa tjänster lämpligen bör gå till och att det bygger på ett ömsesidigt ansvarstagande. Boken ingår i seminarieavgiften.

Seminariet ger goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och diskussion.

Vi vill erbjuda något mer än ett traditionellt seminarium genom att skapa en mötesplats, där vi med ”rundabordssittning” skapar delaktighet och möjlighet till dialog mellan deltagarna. STD-företagens lokala förening i region väst kommer medverka med flera av ortens arkitekter och konsulter. De ser fram emot att möta upphandlare inom regionen för en inspirerande dag och ett professionellt utbyte.


Tid:               19 oktober, kl 12.00 - 17.00 (lunch kl 12 - 13) 
Moderator:   Lena Wästfelt, vd STD-företagen
Plats:            Novotel, Klippan 1, Göteborg hitta
Avgift:           1 000 kr per deltagare. I avgiften ingår lunch, fika
                      samt boken ”Att upphandla arkitekt- och teknik-
                      konsulttjänster”. Moms tillkommer.
Anmälan:     Klicka här för att anmäla dig – senast den 17 oktober.


PROGRAM

12.00  Lunch

13.00  Stadsutveckling – när upphandling blir ett strategiskt
             verktyg

             - Lena Wästfelt, vd Svenska Teknik&Designföretagen

13.30   Region Väst – att möta en region i stark tillväxt
             - Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

14.00   Att upphandla arkitekt- och tekniska
             konsulttjänster
            

14.30   KAFFE

15.00   Gemensam Byggprocess i staden – ett mer enhetligt
             tillvägagångssätt
              -
Göran Lindahl och Stefan Ziegler, Lokalförvaltningen,
                Göteborgs Stad

15.45   Upphandlingsprocessen – ett strategiskt verktyg
             för staden

              - Claes Jansson, Upphandlingsbolaget, Göteborg

16.30   Sammanfattning runt borden

17.00   Dagen avslutas

VÄLKOMMEN!

 


Antal platser är begränsat. STD-företagen förbehåller sig rätten att ställa in seminariet vid för få anmälningar. Anmälan är bindande, men kan överlåtas.