Upphandlingsdagen

Almega arrangerar tillsammans med sina förbund- och branschorganisationer en upphandlingsdag för andra året i rad.

UpphandlingsdagenApril.jpg

Offentlig marknad är stort och betydelsefullt för Sveriges tjänsteföretag. Det finns tiotusentals upphandlande myndigheter och värdet av den offentliga upphandlingen uppskattas till mellan 560 och 760 miljarder kronor varje år.

Men upphandling är många gånger en komplicerad historia och politiker i både kommuner och regering vill gärna använda upphandling för sina syften. Almegas upphandlingsdag syftar till att hjälpa tjänsteföretag att göra bra affärer på den offentliga marknaden.

Deltar på scenen gör bland annat:
 • Ardalan Shekarabi (S), civilminister
 • Anna-Karin Hatt, VD Almega
 • Katharina Lincon, Upphandlingsmyndigheten
 • Eva-Lotta Lundell, VD SKL Kommentus
 • Anna Johansson, Poolia
 • Lena Svensson, SKL
 • Ulf Thörnevik, Blomsterfonden
 • Mia Wester, Conecti
 • Ulrica Dyrke, Företagarna
 • Mattias Jonsson, fd VD Medley
 • Magnus Wikström, Coor Sverige
 • Johan Almesjö, Inköp Gävleborg
 • Erik Olsson, advokat, delägare Kahn Pedersen
 • Birgitta Laurent, Svenskt näringsliv
 • Åsa Edman, SKL
 • Karina Norén, Trafikverket
 • Lill Sandberg, Sollentuna kommun