Tyck till om nästa forskningsproposition

Den 16 september arrangerar IQ Samhällsbyggnad en workshop inför inspelet till den kommande forskningspropositionen, som förväntas komma under 2016.

Regeringen har under våren 2015 gett uppdrag till forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, VINNOVA, Energimyndigheten, Formas och Rymdstyrelsen att ta fram underlag till regeringen inför den forskningspolitiska proposition som ska presenteras hösten 2016.

Propositionen kommer att omfatta forskning, innovation och högre utbildning. Även andra organisationer och myndigheter har fått formella uppdrag eller uppmaningar att komma med inspel.

Läs mer på iqs.se