Sveriges innovationskraft – var finns den?

”Innovated in Sweden” – Tillgång till kompetens har blivit allt viktigare i den internationella konkurrensen. Tjänstesektorn expanderar och utvecklingskraft flyttar från industri till konsultföretag. Hur skapar vi rätt förutsättningar för kompetensutveckling, forskning och innovationsprocessen?

Medverkande

  • Sara Modig, projektledare för den nationella innovationsstrategin
  • Nina Widmark, Vinnova
  • Eva Nygren, Rejlers
  • Patrik Sivermalm, Accellrate
  • Hans Björkman, WSP

Moderator: Lena Wästfelt

Arrangör: Svenska Teknik&Designföretagen