Svensk bransch i medvind – Vilka utmaningar och möjligheter finns framöver?

Välkommen till frukostseminarium om Branschöversikten 2017.

BROV_2017_Cover.JPGDen senaste Branschöversikten visar på en stark tillväxt för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultbranschen i Sverige. Branschen omsatte 73,7 miljarder kronor i Sverige 2016, en ökning från 65 miljarder kronor året innan.

Företagen visar på god lönsamhet och gott orderläge framöver. Fyra av fem företag kommer att behöva nyanställa första halvåret 2018 enligt en medlemsundersökning som Svenska Teknik&Designföretagen genomförde i september 2017.


Tid: Fredag 26 januari kl 8.30-9.30 (frukost serveras från kl. 8.00)
Plats: STUREGATAN 15, Sturegatan 15, Stockholm


David Cramér, marknadsanalytiker på STD-företagen, presenterar Branschöversikten, dess topplistor och trender bland branschens aktörer.

Panelen gör en kort återblick på året, men tittar framför allt framåt på vilka utmaningar och möjligheter som branschen står inför.

I panelen medverkar: (kompletteras inom kort)

- Annica Carlsson, vd Equator
- Charlotte Bergman, vd ELU
- Anders Wärefors, vd Bjerking
- Thomas Malmer, marknads- och kommunikationschef, Knightec
- Anders Persson, näringspolitisk chef, Svenska Teknik&Designföretgen

Moderator är Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

Anmäl dig senast den 24 januari.

AnmalDigHar.JPG

VÄLKOMMEN! 

Evenemanget är kostnadsfritt och öppet även för icke-medlemmar. Antal platser är begränsat.