STD-företagens stämma 2014

STD-företagens medlemmar är välkomna till årets föreningsstämma/årsmöte den 15 maj!

Program

10:00 - 10:30   Samling med avprickning och kaffe
10:30 - 11:45    STÄMMA
12:00 - 13:00   Lunch

ANMÄL DIG TILL STÄMMAN >

Medlem som önskar framföra ärende som ska behandlas av STD-företagens stämma, ombeds inkomma med detta till kansliet senast den 5 maj.

Dagordning
Bilaga: Stadgeändring

Övriga handlingar kommer att översändas vecka 19 till dem som anmält sig. Dessa handlingar kommer även att finnas på föreningssidorna.


STD-företagens branschdag (STD-dagen), kl 13-17

Tema: "Hur kan urbana trender, synergier och miljö bli en bra affär?"

OBS! Seminariet är inställt.