STD-företagens stämma

Svenska Teknik&Designföretagens medlemmar är välkomna till årets föreningsstämma!

Under stämman presenteras dels året som gått, dels året som kommer.

Lena Wästfelt, vd STD-företagen, berättar bland annat om de viktigaste händelserna, föreningens utveckling och medlemmarnas deltagande i olika aktiviteter.


Program den 16 maj


11:45 - 12:00   Samling och avprickning för dig som anmäler lunch
12:00 - 13:00  Lunch

12:30 - 13:00  Avprickning för dig som ej önskar lunch

13:00 - 14:00  STÄMMA

14:00 - 14:30  Fika

ANMÄL DIG HÄR >>

Dagordning och övriga handlingar kommer att översändas vecka 19 till dem som anmält sig. Dessa handlingar kommer även att finnas på föreningssidorna. Medlem som önskar framföra ärende som ska behandlas av STD-företagens stämma, ombeds inkomma med detta till kansliet senast den 30 april.


Vad händer med konsultaffären – idag och imorgon och STD-företagens Värdegrund

I anslutning till stämman – med start kl 14:30 – arrangerar STD-företagen seminariet "Vad händer med konsultaffären - idag och imorgon". Samtidigt lanseras STD-företagens värdegrund för branschen. Läs mer >>

VÄLKOMMEN!