STD-företagens nya standardavtal, Stockholm

I juni lanserade STD-företagen tre nya standardavtal för uppdrag som rör produkt- och produktionsutveckling samt för uthyrning av resurskonsulter inom dessa områden. Nu erbjuder vi medlemsföretagen en halvdagsutbildning i dessa.

Bakgrund

För den här typen av uppdrag har medlemsföretagen kunnat använda sig av ABK 09 tillsammans med tilläggsbestämmelserna, ABI 09. Kunder inom industrin accepterar inte alltid ABK 09/ABI 09, bl a med anledning av att bestämmelserna inte fullt ut motsvarar hur uppdrag utförs inom produkt- och produktionsutveckling. STD-företagen har därför låtit ta fram fullständiga allmänna bestämmelser (standardavtal) som är särskilt anpassade till uppdragen.

Det har även saknats allmänna bestämmelser för uthyrning av resurskonsulter s k resursuppdrag. Resursuppdrag kännetecknas av att uppdraget utförs under kundens ledning och kontroll. Eftersom det är kunden som leder/kontrollerar arbetet är ansvaret för konsultföretaget begränsat i dessa uppdrag. Detta återspeglas i de nya standardavtalen.

Kursinnehåll

1. Kort om avtalsrätt
2. Kort om regelverket för inköp och försäljning av tjänster
3. Viktigare bestämmelser i STD-företagens nya standardavtal
4. Avtalsklausuler att undvika eller omförhandla
5. Vad är viktigt att tänka på när man upprättar en uppdragsbekräftelse
6. Frågestund

Föreläsare

Pernilla Samuelsson, affärsjurist STD-företagen, är föreläsare under kursen.Vid frågor om utbildningen aller om du vill veta mer om standardavtalen, kontakta Pernilla, pernilla.samuelsson@std.se, tel: 08-762 67 12.

Pris

1 950 kronor. Kursdokumentation och fika ingår i priset. Moms tillkommer.

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig

Endast för STD-företagens medlemmar. STD-företagen förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få deltagare. Anmälan är bindande, men kan överlåtas.