STD-företagens nya standardavtal, Göteborg

Vid månadsskiftet maj/juni lanserar STD-företagen tre nya standardavtal för uppdrag som rör produkt- och produktionsutveckling samt för uthyrning av resurskonsulter inom dessa områden.

För den här typen av uppdrag har medlemsföretagen kunnat använda sig av ABK 09 tillsammans med tilläggsbestämmelserna, ABI 09. Kunder inom industrin accepterar inte alltid ABK 09/ABI 09, bl a med anledning av att bestämmelserna inte fullt ut motsvarar hur uppdrag utförs inom produkt- och produktionsutveckling. STD-företagen har därför låtit ta fram fullständiga allmänna bestämmelser (standardavtal) som är särskilt anpassade till uppdragen.

Det har även saknats allmänna bestämmelser för uthyrning av resurskonsulter s k resursuppdrag. Resursuppdrag kännetecknas av att uppdraget utförs under kundens ledning och kontroll. Eftersom det är kunden som leder/kontrollerar arbetet är ansvaret för konsultföretaget begränsat i dessa uppdrag. Detta återspeglas i de nya standardavtalen.

Innehåll

1. Kort om avtalsrätt
2. Kort om regelverket för inköp och försäljning av tjänster
3. Viktigare bestämmelser i STD-företagens nya standardavtal
4. Avtalsklausuler att undvika eller omförhandla
5. Vad är viktigt att tänka på när man upprättar en uppdragsbekräftelse
6. Frågestund

Föreläsare

Pernilla Samuelsson, affärsjurist STD-företagen, är föreläsare under kursen.Vid frågor om utbildningen kontakta Pernilla, tel: 08-762 67 12.

Utbildningen erbjuds även i Stockholm den 18 juni.

Endast för STD-företagens medlemmar. STD-företagen förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få deltagare. Anmälan är bindande, men kan överlåtas.

Pris

1 950 kronor. Kursdokumentation ingår i priset. Moms tillkommer.

Välkommen till en utbildning i STD-företagens nya standardavtal.