STD-företagens branschdag 2014

OBS! SEMINARIET ÄR INSTÄLLT.

TrainInTown

Hur kan urbana trender, synergier och miljö bli en bra affär?

Vi går från urbanisering vidare till att bygga ut i befintlig miljö, fysisk planering i stort och miljöanpassning specifikt, för att till sist landa i konsultföretagens framtida affär. Missa inte denna eftermiddag fylld med intressanta föreläsare!


PROGRAM den 15 maj, kl 13:00 - 17:00


12.00  Lunchbuffé 

13.00  Urban Europe Trends
            Katarina Schylberg, IQS

13.30  Vision 2025 - hur når vi dit?
            Janna Valik, gd, Boverket

14.00  Synergier mellan infrastruktur och bostadsbyggande
            Tore Englén, nationalekonom/konsult, WSP Group

14.30  Kaffe

14.45  Att bygga ut i redan byggd miljö
           Erik Bromander, Stockholmsförhandlingen, Regeringskansliet

15.15  Goda affärer inom planetens gränser
           Lise-Lott Larsson Kolessar, miljöchef, White Stockholm

15.45  Fånga de unga talangerna
           Representant från STD-företagens Yngreråd

16.10  Konsultföretagens lönsamma affärer
           Johan Sköld, vVD KnowIT


 

OBS! SEMINARIET ÄR INSTÄLLT.

 

Kontaktperson: Helena Arvidsson, helena.arvidsson@std.se, tel. 08-762 67 07