Stand down – manifestation mot arbetsplatsolyckor i anläggningsbranschen

Tisdagen den 18 oktober, kl 13.00-13.30, är det dags för årets stand down. Årets huvudaktivitet kommer att genomföras vid Marieholmsförbindelsen i Göteborg.

standdown 2015_2.jpgSvenska Teknik&Designföretagen deltar den 18 oktober i en manifestation i Göteborg tillsammans med Trafikverket och anläggningsbranschen för att uppmärksamma säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Arbetet på cirka 60 arbetsplatser kommer under en kvart att stå stilla.

Det är framförallt risker kopplade till fordon och maskiner samt arbete i trafikerad miljö som uppmärksammas. En fjärdedel av de allvarliga olyckorna och hälften av alla dödsolyckor i anläggningsbranschen de senaste åren har anknytning till dessa risker.

StandDown2016.pngEn stand down innebär att arbetet läggs ner under femton minuter för att uppmärksamma och diskutera säkerhets- och arbetsmiljöfrågor.

Stand down är en av de aktiviteter som ryms i överenskommelsen "Tillsammans mot 0 olyckor", ett samarbete mellan STD-företagen, Trafikverket och Sveriges Byggindustrier. Målet är att tillsammans minska olyckstalen på byggarbetsplatser samt vid drift och underhåll inom anläggning.

Läs mer på Trafikverkets webbsida

Bilderna är tagna vid en tidigare stand down.