Så skapar vi innovationer för en socialt klimatsmart livsmiljö till år 2025

STD-företagen är på plats under Almedalsveckan för att förmedla kunskap om våra medlemmars olika bidrag till samhällets utveckling. I år arrangerar vi två seminarier i egen regi samt detta seminarium tillsammans med Sveriges Arkitekter.

Vi måste tredubbla tempot i bostadsbyggandet och samtidigt skapa en klimatfrämjande och socialt inkluderande livsmiljö. För att klara det behövs innovationssatsning för kunskapsutveckling i tidiga skeden av stadsutvecklingen. Agenda Livsmiljö är ett förslag till nationell strategisk innovationsagenda.

Medverkande

  • Jacob Sahlqvist, förbundsordf, Sveriges Arkitekter
  • Magnus Höij, vd, STD-företagen
  • Tommy Lenberg, vd, Byggherrarna
  • Per Haupt, stadsarkitekt, Eskilstuna
  • Katja Grillner, dekanus, KTH
  • Joakim Tiséus, enhetschef, Vinnova
  • Carl Mossfeldt, moderator, Rework
  • Bengt Andrén, NAISvefa
  • Lars Marcus, professor, Urban Design, Chalmers
  • Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad

Webbsändning och STD-företagen i Almedalen

Seminariet webbsänds live på www.arkitekt.se/almedalen 

Läs mer om STD-företagen i Almedalen