Revidering av AB 04 och ABT 06: Nu börjar arbetet med framtidens AB/ABT

I juni 2015 beslutade Byggandets Kontraktskommitté, BKK, att AB och ABT ska revideras. BKK bjuder nu in till en upptakt och konferens inför den kommande revideringen.

Under en heldag ska en rad ämnen presenteras av föreläsare som är erfarna praktiker, entreprenadjurister, forskare och representanter från branschens organisationer.

Några punkter från programmet är:
  • AB och ABT ur ett samhällsperspektiv
  • AB och ABT ur ett rättsperspektiv
  • BIM och juridiken
  • Skadestånd och försäkring
  • Besiktning

Förutom att du kommer få möjlighet att ta del av en rad insikter och lärdomar kommer du också att ha möjlighet att vara med och påverka det kommande arbetet.

  • Ska AB och ABT slås samman eller inte?
  • Hur ska morgondagens bestämmelser vara strukturerade?

Länk till anmälningsformulär