Releasefrukost för Branschöversikten 2014

Välkommen till årets release av Branschöversikten.

Branschöversikten ger dig en detaljerad kartläggning och marknadsöversikt av arkitekt-, teknik- och industrikonsultbranschen i Sverige, Norden och Europa. Den innehåller bl a rykande färska topplistor och en unik sammanfattning av de 300 största svenska arkitekt- och teknikkonsultkoncernernas omsättning, antal anställda och lönsamhet.

David Cramér, STD-företagens marknadsanalytiker, presenterar topplistor och trender bland branschens aktörer.

Magnus Meyer, vd WSP, medverkar och talar på temat konsolidering och internationalisering.

Dessutom får du kostnadsfritt exemplar av den nytryckta Branschöversikten 2014.


Den 11 december, kl 8:30 - 9:30 på Almega, Sturegatan 11, Stockholm.


Smörgås och kaffe står framme från kl 8:15.

Anmäl dig här senast den 10 december, kl 13:00. Både medlemmar och icke medlemmar är välkomna. Evenemanget är kostnadsfritt.

VÄLKOMMEN!

Läs mer om Branschöversikten