Regionala anläggningsdagar 2018

Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen bedriver ett omfattande samarbete för att bidra till ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen.

RegionalaAnlaggningsdagar2018.JPG

För tredje året i rad vill vi nu dela med oss av resultat och pågående aktiviteter. Vi vill också ge dig som företrädare för en verksmahet på den svenska anläggningsmarknaden möjlighet att var med, ge synpunkter och samtidigt bidra till innovationskraften i en omfattande och viktig verksamhet.

PROGRAM
Redovisning av goda exempel kopplat till tillämpning av rekommendationer på respektive ort. Workshop om tillämpning och presentation och samtal kring nya rekommendationer. Vi kommer också att diskutera kommande behov och initiativ för att vi tillsammans kan utveckla branschen

08.30-09.00 Registrering och kaffe
09.00-09.15  Välkommen! Presentation, mål och syfte m m
09.15-09.45  Anläggningsforum idag
09.45-10.00  Paus
10.00-12.00  Workshop kring goda exempel, rekommendationer etc.
12.00-13.00  Lunch
13.00-13.45  Summering av workshop
13.45-14.15  Anläggningsforums projektportfölj
14.15-14.45  Diskussion om utvecklingsbehov i Anläggningsforum
14.45-15.00 Uppsummering och kaffe

Läs mer och anmäl dig på trafikverket.se