Regionala Anläggningsdagar 2017

TILLSAMMANS UTVECKLAR VI ANLÄGGNINGSBRANCHEN!
De regionala anläggningsdagarna 2017 genomförs under mars och april månad på orterna Göteborg, Malmö, Stockholm, Luleå och Gävle.

RegionalaAnlaggningsdagar2017.gif

Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen bedriver ett omfattande samarbete för att bidra till ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen.

För andra året i följd vill vi nu dela med oss av resultat och pågående aktiviteter. Vi vill också ge dig som företrädare för en verksamhet på den svenska anläggningsmarknaden möjlighet att vara med och ge synpunkter och samtidigt bidra till innovationskraften i en omfattande och viktig verksamhet.

Program

Blocken omfattar en genomgång av aktuellt ämne. Efter presentationen öppnar vi för dialog i olika former. Dagen bygger på ditt aktiva deltagande – ta chansen att lyfta dina frågeställningar och delge oss dina synpunkter – det behövs i det fortsatta arbetet.

08.30–09.00  Registrering och kaffe

09.00–12.00  Välkommen!

Vad är Anläggningsforum? Bakgrund och syfte, avsiktsförklaring, arbetssätt, temagrupper etc.
Minimeríng av riskkostnader i entreprenader och projekteringsuppdrag
Leveranskvalitet i projekteringsuppdrag
Tidplaner med verifierade ledtider
Ombudsrollen, Vitesmodeller (information)

12.00-13.00  Lunch

13.00–16.00  Byggplatsuppföljning

Kontraktsmodell Hög och Samverkan Bas
Sociala krav
Arbetsmiljö
Är vi på rätt väg?
Summering och avslut

Läs mer och anmäl dig på trafikverket.se