Samverkan och partnering, grundutbildning

Byggherrarna bjuder in - i samverkan med bl a STD-företagen - till utbildningar i partnering-

Utbildningen ger dig praktiska erfarenheter. Vid kursens slut har du med dig verktyg för att direkt gå hem och starta eller delta i samverkans- och partneringprojekt.

Program och anmälan

 

loggon-partnering.jpg