Nya programmet E2B2 och Europasatsningar på forskning

IQ Samhällsbyggnad informerar om satsningar på forskning och innovation inom samhällsbyggnad.

Programmet stödjer forskningsprojekt inom bebyggelsens hela energianvändning över hela livscykeln och genomförs i samverkan mellan Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad under perioden 2013-2017. Första utlysningen öppnar vecka 4, 2014.


Tid: Fredag den 31 januari, kl. 09.00 – 12.30


På eftermiddagen håller även IQS ett seminarium kring forskningsfinansiering inom EU och EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020, med inriktning mot samhällsbyggande. Samt om efterfrågan kring samhällsvetenskapling forskning inom Urban Europé.


Tid: Fredag den 31 januari, kl. 12.30 – 15.00


Läs mer och anmäl dig här >>