Medlemsmöte och seminarium om konsulters ansvar och försäkring

STD-företagen bjuder in till medlemsmöte och seminarium som behandlar konsulters ansvar kopplat till branschavtalet ABK.

I samband med att STD-företagen bjöd in till seminarium om Konsultaffären och Värdegrunden i våras pratade vi om att samla företagen i regionen med mål att starta upp en regional styrelse för det gemensamma branscharbetet. Idag har vi regional verksamhet i Malmö, Göteborg, Kalmar, Växjö och Luleå. Nu prövar vi även Linköping.

Vid detta tillfälle medverkar Länsförsäkringar. De kommer att informera om konsulters ansvar kopplat till branschavtalet ABK. Vi utgår från STD-företagens konsultförsäkring. Du kommer att få råd och tips avseende avtalsskrivningar, hur du bör förhålla dig till avvikelser från ABK och hur du undviker skada. Vi går även igenom försäkringens omfattning och de viktigaste undantagen samt studerar verkliga exempel på skadefall och hur man bäst agerar när man får ett skadeståndsanspråk riktat mot sig.

Efter dragningen diskuterar vi vilka i gruppen som vill vara verksamma lokalt och vilka frågor som är aktuella att sätta på agendan.

Medverkande

 • Lena Wästfelt, vd, STD-företagen
 • Pernilla Samuelsson, jurist, STD-företagen
 • Leif Åkesson, skadejurist, Länsförsäkringar Sak
 • Robert Andersson, underwriter, Länsförsäkringar Sak

Agenda

 • Lunch kl 12-12:30
 • Lena Wästfelt, STD-företagen, inleder
 • Vad omfattar STD-företagens konsultansvarsförsäkring
 • ABK 09, lagar och avtal
 • Trender inom branschen
 • Skaderegleringsprocessen
 • Exempel på konsultansvarsskador
 • Frågestund
 • Diskussion om regional verksamhet 

Seminariet är kostnadsfritt och endast för STD-företagens medlemmar. Sprid gärna informationen inom ditt företag.