Medlemslunch Region Väst: Johanneberg Science Park

STD-företagen Region Väst bjuder in till lunchseminarium.

Föredragande är Mats Bergh, vd Johanneberg Science Park.

JSP har bildats av Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Stad med målsättningen att utveckla en miljö som stimulerar samverkan mellan akademi, näringsliv och övriga samhällsaktörer.

Seminariet är kostnadsfritt. Endast för medlemmar i STD-företagen.

Anmälan

Anmäl dig här senast den 17 mars.

Antal platser är begränsat.