Medborgardialog för innovation till en hållbar livsmiljö

Sveriges Arkitekter bjuder i samverkan med STD-företagen in till detta seminarium.

Malmö stad arbetar på många olika sätt för att stärka medborgardialogen och att hitta den gemensamma målbilden för staden bortom alla enskilda projekt. Kultursektorn spelar ofta en katalyserande roll i dessa processer. Identitet och värdegrund har stor betydelse för besluten i stadsbyggandet. Det speglar ett behov av ett tydligare fokus på medborgarnas upplevelser av sin livsmiljö när framtidens hållbara boende ska åstadkommas.

Sveriges Arkitekter och STD-företagen har tagit initiativ till Agenda Livsmiljö för att visa på en strategi för hur innovation i tidiga skeden kan bidra till att klara utmaningen att bygga fler bostäder samtidigt som vi minskar miljöpåverkan och får både socialt, ekologiskt och ekonomiska hållbara livsmiljöer. Arbetet görs i partnerskap med Malmö stad, Arkitekturakademin, Byggherrarna och ytterligare en rad projektparter som bidrar på olika sätt. I Malmö samarbetar vi även med SLU och Malmö högskola.

Syftet med Agenda Livsmiljö är att samla både företagare, kommuner, experter och forskare kring samverkan i tidiga skeden för integration av hållbarhetskrav till en attraktiv livsmiljö. Det handlar om att hitta lösningar där boende, resande och service sammantaget ger förutsättningar för en hållbar livsstil och alla medborgares delaktighet i samhällsutvecklingen.

PROGRAM OCH ANMÄLAN