Anmälan Medlemslunch i Göteborg 15 september 2017

Välkommen att anmäla dig och eventuella kollegor till medlemslunchen:

Västlänken och Göteborg-Borås – Det senaste kring de två största infrastrukturprojekten i Västsverige.

Tid: 15 september 2017, kl 11.30-13.00
Plats: Palace, Göteborg

Anmälningsformulär
* Obligatoriska fält