Lunchseminarium: Västlänken och Göteborg-Borås

STD-företagen Region Väst bjuder in till lunchseminarium för medlemmar.

Vastlanken.jpg

Välkommen på medlemslunch där du får veta det senaste kring de två största infrastrukturprojekten i Västsverige.

BoLarssonSaraDistner.jpgMedverkar gör Trafikverkets Bo Larsson, projektchef Västlänken, och Sara Distner, projektchef höghastighetsjärnväg Göteborg-Borås. De berättar om det senaste inom de båda projekten.

Välkommen!

OBS! Seminariet är fullbokat.Evenemanget är kostnadsfritt. Endast för STD-företagens medlemmar. Antal platser är begränsat.