Lunchseminarium med RISE och årsmöte i Region Väst

Varmt välkommen till STD-företagens lunchseminarium med efterföljande årsmöte.

Stad:
Datum: 27 april 11:30 - 13:30
Plats: Palace, Södra Hamngatan 2, Göteborg

Tid: Fredagen den 27 april
Kl 11:30-13:00 Lunch och seminarium
Diekt efter seminariet hålls ett formellt årsmöte. Se agenda för årsmötet nedan.

AnmalDigHar.JPG


Föreläsare

Kristina Mjörnell, affärsområdeschef, Hållbara städer och samhällen, RISE

Information om RISE Hållbara städer och samhällen

Inom affärs- och innovationsområdet "Hållbara städer och samhällen" arbetar RISE tvärdisciplinärt och gränsöverskridande i samverkan med akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. RISE samlar expertis inom områden som bland annat byggande, energi, resurser, infrastruktur, tjänstedesign, policy och samverkansprocesser. Läs mer om RISE på www.ri.se.


Efter föreläsningen, 13:00 - ca 13:30, hålls ett formellt årsmöte i STD-företagen Region Väst.

DAGORDNING VID ÅRSMÖTE 27 APRIL 2018, kl 13:00

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av justeringsman
4. Mötets behöriga utlysande
5. Föredragning av verksamhetsberättelse för 2017-2018
6. Val av ordförande i styrelsen på 1 år
7. Val av övriga ledamöter, 6 st, i styrelsen på 1 år
8. Val av suppleanter, 2 st, i styrelsen på 1 år
9. Val av valberedning på 1 år
10. Övriga frågor
11. Årsmötets avslutande

VÄLKOMMEN!