Teknik och samhälle växer samman

Mötet mellan ingenjörs- och IT-branschen öppnar upp för nya innovativa idéer. Svenska Teknik&Designföretagen bjuder in till lunchseminarium.

shutterstock_560033083litenB.jpgInternet of Things, big data, och artificiell intelligens skapar nya strukturer i näringslivet. Tidigare har IT-konsulterna i huvudsak varit inriktade på att digitalisera de administrativa processerna, medan teknikkonsulterna i huvudsak varit inriktade på att digitalisera verksamhets- eller produktionsprocesserna. Den tekniska utvecklingen gör att de nu ställs mot varandra. 

Vad innebär det för ingenjörs- respektive IT-branschen?

Tid:     16 maj, kl 12:30-13:30, lättare lunch från kl 11:30
Plats: GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm

Medverkande

- David Mothander, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen
- Maria Gårdlund, vd Sweco Position
- Richard Lind, vd Stockrose
- Maria Grimmer, affärsområdeschef Ramböll
- Nils Karlsson, vd Ratio

Moderator

Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen

OBS! Seminariet är fullbokat.


Lavender.jpgSTD-företagens årsmöte på förmiddagen – kl 10:30

Innan seminariet på förmiddagen hålls STD-företagens årsmöte i samma lokaler. Medlemmar är välkomna att anmäla sig.

Anmälan till seminariet och årsmötet görs på samma formulär.