Lindholmen – igår, idag, imorgon

STD-företagen Region Göteborg bjuder in till medlemslunch.

LindholmenSciencePark.jpgPierre Kroona, projektchef på Älvstranden Utveckling AB, redogör för Lindholmens historia och de planer som finns för området framöver.

Lindholmen har en viktig roll som kunskapsnod. I det gamla varvsområdet trängs idag utvecklingsintensiva teknik- och mediaföretag med forskare och studenter. Varje dag är det mer än 21 000 människor som reser till Lindholmen för att arbeta eller studera.

Lindholmen är ett ganska moget område, men det innebär inte att det inte finns utvecklingsmöjligheter kvar. Just nu satsar man på bostäder och utvecklad service. Lindholmen ska inte bara vara ett eldorado för företag och studenter, utan en fullvärdig stadsdel med liv även efter kontorstid.

Evenemanget är kostnadsfritt. Antal platser är begränsat. Endast för STD-företagens medlemmar.

AnmalDigHar.JPG