Linbanor i Göteborg - fredagslunch och årsmöte i Region Väst

STD-företagen Region Väst bjuder in till medlemslunch följt av årsmöte den 20 maj på Palace.

Som ett komplement till övrig kollektivtrafik i Göteborg planeras tre linbanelinjer över Göta Älv. Den första linjen, den lila, skall gå mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Man färdas i en gondol för 25 - 30 personer och sträckan avverkas på 12 min. 

Medverkar gör Per Bergström Jonsson, Trafikkontoret.

Seminariet följs av årsmöte.
Dagordning (pdf)
Valberedningens förslag (pdf)

Evenemanget är kostnadsfritt. Endast för medlemmar.

AnmalDigHar