Ledningsutmaningar i teknikkonsultföretag

Trots att många av våra mest välrenommerade teknikkonsultföretag har över 50 eller kanske 100 år på nacken, saknas studier och forskning om hur dessa företag leds och organiseras.

Ett av de arbeten som gjorts finns redovisat i rapporten ”Ledningsutmaningar i konsultföretag”, framtagen av Maria Hammarström, KTH.

Rapporten baseras på intervjuer med 13 företagsledare i teknikkonsultföretag och ger en övergripande bild av hur verksamhetslogikerna skiljer sig åt. Den belyser också vikten av och ledningsutmaningen i relationen mellan konsultmedarbetare och närmaste chef.

Föreläsare
  • Maria Hammarström, KTH
  • Mats Engwall, professor industriell ekonomi, KTH

VÄLKOMMEN!

Frukost serveras från kl 07:30. Seminariet är kostnadsfritt. Endast för STD-företagens medlemmar.