Kunskapsfrukost: Hur får vi fler arkitektutbildningsplatser?

Svenska Teknik&Designföretagen anordnar ett antal kunskapsfrukostar under året där vi diskuterar olika aktuella ämnen. Denna frukost är den andra i seminarieserien.

shutterstock_582641434.gif

Ökat bostadsbyggande och ökade infrastruktursatsningar har lett till akut brist på arkitekter. Bristen på utbildningsplatser gör det svårt att lösa marknadens behov av den här kompetensen. Hur kan vi skapa fler arkitektutbildningsplatser så att vi kan komma till rätta med den allvarliga kompetensbristen?

Medverkar gör:

  • Per Franson, prodekan för arkitekturutbildningen, KTH
  • Johanna Munck af Rosenschöld, kontorschef, partner, arkitekt, Tengbom
  • Thomas Eriksson, Founder & CEO, Thomas Eriksson Arkitekter
  • Ida Drougge, Riksdagsledamot (M)

Moderator: Magnus Höij, vd STD-företagen

Tid: Tisdag 23 maj, kl 08:30-09:30 (frukost serveras från kl 08:00).

Plats: Thomas Eriksson Arkitekter, Sturegatan 11, plan 6, Stockholm

Välkommen!

Frukostmötet är kostnadsfritt och öppet även för icke medlemmar. Sprid gärna informationen till dina medarbetare.