Konsulträtt ABK 09 – Grundkurs

Välkommen till utbildning i standardavtalet Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, ABK 09.

Prm20161219.JPGKursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i ABK 09 och hur standardavtalet tillämpas. Utbildningen avslutas med fallstudier där du får tillämpa de bestämmelser i ABK 09 som har gåtts igenom under dagen.   

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete på ett arkitekt- eller teknikkonsultföretag använder ABK 09 och som för ditt företags räkning ingår avtal med kunder eller som på annat sätt kommer i kontakt med ABK 09 i yrkesrollen. Inga förkunskaper behövs.

Kursinnehåll

• Fast och lös egendom
• Avtalsrätt och lagar
• Behörighet/befogenhet
• Bevisfrågor
• Byggbranschens regelsystem
• Upphandlingsformer/Uppdragsformer
• ABK 09
• Övningsuppgifter
• Frågestund

Föreläsare

Stockholm: Pernilla Samuelsson, Foyen
Göteborg:   Bo Svensson, Foyen

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Avgift

2.950 kronor/deltagare (medlemsföretag)
3.950 kronor/deltagare (icke medlemmar)

Kursdokumentation inkl ABK 09 och fika ingår i priset. Moms tillkommer.

Villkor: Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person på företaget. 

STD-företagen förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälningar.