Konsulters ansvar och försäkring

STD-företagen bjuder in till ett frukostseminarium som behandlar konsulters ansvar kopplat till branschavtalet ABK.

Vi utgår från STD-företagens allmänna ansvarsförsäkring och konsultansvarsförsäkring. Du får råd och tips avseende avtalsskrivningar, hur du bör förhålla dig till avvikelser från ABK och hur du undviker skada. Du kommer även att få en genomgång av försäkringens omfattning och de viktigaste undantagen. Vi studerar verkliga exempel på skadefall och hur man bäst agerar när man får ett skadeståndsanspråk riktat mot sig.

Vi tror att du kommer att finna att detta är till stor nytta för dig vid kontakt med uppdragsgivare och vid planering av projekt samt att seminariet kommer att ge dig bättre kontroll över ditt företags ansvar. Du kommer även att ges möjlighet att ställa frågor direkt till försäkringsgivaren och dess skadejurister.

Agenda

  • Inledning
  • Vad omfattar STD-företagens konsultansvarsförsäkring
  • ABK 09, lagar och avtal
  • Trender inom branschen
  • Skaderegleringsprocessen
  • Exempel på konsultansvarsskador
  • Frågestund

Föreläsare

Ann Lindblom, skadejurist, Länsförsäkringar Sak
Robert Andersson, underwriter, Länsförsäkringar Sak

Medverkar gör även Pernilla Samuelsson, jurist STD-företagen.

Seminariet är kostnadsfritt.