Kompetensdagen för samhällsbyggarna 2013 - en dag då hela branschen möts

Kompetensdagen 2013 med temat "Strategier för lönsam kommunikation" är starten på ett årligt återkommande forum för alla som på något sätt arbetar med samhällsbygget - alltifrån idéstadium, över projektering och byggande, till förvaltning.

Tag tillfället i akt att träffa nya och gamla kontakter från alla delar av bygg- och fastighetsbranschen och knyta nya värdefulla kontakter. Läs mer i programmet (pdf).

Kompetensdagen 2013 program.png

Arrangörer

  • STD-företagen
  • BFAB
  • Byggherrarna
  • Fastighetsägarna
  • Sveriges Byggindustrier

Informationen finns även på www.stf.se/kompetensdagen