Klimatförändringarna sker framför våra ögon!

STD-företagen Region Kronberg bjuder in till frukostmöte. Möt Pär Holmgren - tidigare meteorolog på SVT - som numera jobbar heltid med hållbarhetsfrågor - främst frågorna om klimatförändringar.

Inbjudan >>

Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 17 januari till bengt.j.johansson@wspgroup.se